Nyheter

Tyck till

07 mars 2017

Vill du bli god man?

Äldre man håller kvinna i handen

Många sjuka eller funktionsnedsatta personer behöver hjälp med att ta hand om sin privatekonomi och i sina kontakter med samhället. Skulle du vilja ge dem din hjälp?

Kontakta Värmdö kommun på telefon: 08 570 470 00 alternativt på e-post varmdo.overformyndare@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar