Tyck till
Talande webbLyssna

Avfall och återvinning

Illustration jordglob recycling

Här hittar du information om hur du sorterar ditt avfall, var det ska lämnas och vilka bestämmelser som gäller. Återvinn och återanvänd så mycket som möjligt och släng ditt farliga avfall på rätt ställe.

Aktuellt just nu

Julgranen

Alla återvinningscentraler i Värmdö kommun tar emot din julgran när den har gjort sitt.

Återvinningscentralen Brunns centrum

Vad händer med Återvinningscentralen Brunns centrum när Värmdö Bostäder börjar bygga hyreslägenheter men även ett torg och lokaler för centrumfunktioner så som service, verksamheter och handel? Återvinningscentralen kommer då att stängas och en tillfällig central kommer att öppnas i Ekobacken i området bakom Värmdö marknad. En ännu mer avancerad kretsloppscentral planeras i Kil.


Värmdö kommun samarbetar med Nacka kommun i ett projekt för att upprätta en kretsloppscentral i verksamhetsområdet Kil, på gränsen mellan Nacka och Värmdö kommun. Kretsloppscentralen är planerad att stå färdig under 2021.


Sigill Natur & Miljöboken

Natur & Miljöboken

Värmdö kommun stöttar utgivandet av Natur & miljöboken som är ett aktuellt, roligt och pedagogiskt läromedel inom miljö och hållbar utveckling.

Natur & Miljöboken har delats ut gratis sedan 1993 och är en tredelad läromedelsserie som riktar sig till årskurs 4, 5 och 6. Varje steg är anpassat för kursplanen och kunskapsnivån för respektive årskurs och utgör tillsammans en en heltäckande miljöutbildning för mellanstadieeleverna.

Vill du veta mer om Natur & Miljöboken besök Svenska Kunskapsförlagets hemsidalänk till annan webbplats

Se en film om återvinning

 

Senast publicerad: 2019-01-08