Tyck till

Avfall och återvinning

Illustration jordglob recycling

Här hittar du information om hur du sorterar ditt avfall, var det ska lämnas och vilka bestämmelser som gäller. Återvinn och återanvänd så mycket som möjligt och släng ditt farliga avfall på rätt ställe.

Aktuellt just nu

2017-09-25

Under vecka 39 kan du följa renhållningen på Instagram @varmdokommun

2017-09-21

Återvinningsstationen i Farstaviken vid Hemköp flyttades den 19 september till korsningen Villagatan/Kvarntorpsvägen.

Se en film om återvinning

 

Senast publicerad: 2017-09-29