Talande webbLyssna

Avfall från företag

Här hittar du information om avfallsfrågor för företag och verksamheter i Värmdö kommun

Inom i stort sett alla verksamheter, privata såväl som offentliga uppkommer; verksamhetsavfall, farligt avfall och "hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall".

Så slänger företag sitt avfall

Verksamhetsavfall

Verksamhetsutövaren har själv ansvar för borttransport av verksamhetsavfallet, alltså det avfall som uppkommer som direkt följd av den specifika verksamheten. Detta gäller även farligt avfall.

När det gäller företagets verksamhetsavfall går det bra att antingen lämna det till avfallsanläggning (speciellt avsedd för företag), beställa grovsophämtning vid företaget eller hyra en container av valfritt containerföretag.

Farligt avfall

Företag kan själv transportera mindre mängd farligt avfall till valfri behandlingsanläggning. För större mängd farligt avfall måste särskild transportör av farligt avfall anlitas. Transporten måste anmälas till länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Värmdö kommuns återvinningscentraler är avsedda för privatpersoner som betalar renhållningsavgift i Värmdö. Företag får alltså inte lämna sitt avfall till några av kommunens återvinningscentraler utan får istället använda sig av speciella avfallsanläggningar avsedda för företag och verksamheter, till exempel Koviks återvinningsanläggning.

Hushållsavfall och matavfall

Företag betalar en fast årskostnad per kärl beroende på hur många gånger de har sophämtning i veckan. De betalar också en fast årsavgift.

De kan teckna abonnemang med tömning varannan vecka eller en, två, tre eller fem gånger i veckan, både för matavfall och hushållsavfall. För verksamheter som endast har öppet under sommarmånaderna finns ett abonnemang med 16 hämtningar att teckna. Första hämtningen sker vecka 19 och sista vecka 40. De betalar också en fast årsavgift.

Kontakta kommunen för att teckna abonnemang, 08-570 470 00 eller varmdo.vatten-sopor@varmdo.se

För ytterligare information om hantering av olika avfallsfraktioner för verksamheter se vänstermenyn.

Storkunder i skärgården

För företag i skärgården är det vanligast att lämna säckar. Företaget har själv koll på hur många säckar som lämnats under en månad och redovisar sedan detta för renhållningsenheten på underlag som skickas ut från kommunen. Underlagen används sedan vid fakturering

Senast publicerad: 2019-10-23