Talande webbLyssna

Företags grovavfall  

För dig som arbetar med grovavfall och/eller har kyl och frys som behöver fraktas som avfall gäller speciella regler. Här hittar du information om vart du kan vända dig med grovavfall.

Grovavfall är avfall som normalt uppkommer i verksamheter men som inte kan lämnas i den ordinarie sophämtningen, till exempel möbler och kläder.

Det finns flera anläggningar som tar emot grovavfall. Exempelvis finns Koviks återvinningsanläggning på gränsen mellan Nacka och Värmdö. Den drivs av SUEZ Recycling AB. Kovik tar emot industri-, grov- och byggavfall från företag. Deras öppettider är vardagar kl. 06:30-15:30. Vill ni ha prisuppgifter eller har frågor om något särskilt avfallsslag ring Kovik, telefon 08-519 333 29.

Företag kan även beställa grovsophämtning eller hyra en container av valfritt containerföretag eller renhållningsföretag.

Företag och verksamheter får inte lämna sitt verksamhetsavfall till kommunens återvinningscentraler på fastlandet. Till återvinningscentralerna i skärgården får företag lämna mindre mängd avfall. För att få lämna avfall måste företagen ha ett särskilt årskort. Läs mer i stycket nedan.

Årskort för företag att lämna grovavfall på återvinningscentraler i skärgården och till grovsopfärjan

Företag och verksamheter med årskort för skärgårds-ÅVC har rätt att
lämna mindre mängd avfall till återvinningscentralerna i skärgården och till grovsopfärjan. Beställ ditt årskort på 08-570 474 00 eller varmdo.vatten-sopor@varmdo.se.

Här finns återvinningscentralerna i skärgården

Senast publicerad: 2019-01-30