Hämtschema

Hos de flesta hushållen i Värmdö hämtas hushållsavfall och matavfall i kärl. I skärgården hämtas hushållsavfallet i säckar.​

Sophämtning sker även om hämtningsdagen infaller på helgdagsafton eller helgdag om inte något annat har meddelats. Kommunen garanterar inte hämtintervall och hämtdag då otjänlig väderlek råder eller andra hinder utom kommunens kontroll uppstår.

Hämtdagar på fastlandet

För dig som bor i villa eller radhus hämtas hushållsavfallet udda
eller jämn vecka året runt, beroende på var du bor. Under sommarperioden vecka 25 till 34 kan du få sopkärlen tömda varje vecka. Glömmer du att ställa ut sopkärlet/sopkärlen kan du beställa en extra sophämtning mot avgift. Välj e-tjänsten Extrahämtning av hushållsavfall i högerspalten eller kontakta kundservice, 08-570 474 00 eller varmdo.vatten-sopor@varmdo.se.


Hämtveckor i skärgården

Skärgården - hämtveckor (sommar)

Sophämtning vid uppsamlingsplatser sker veckorna:
16, 18, 20, 22, 24–36, 38, 40, 42 och 45.

Sophämtning vid fastigheter sker veckorna:
18, 20, 22, 24–36, 38, 40 och 42.

 

Skärgården - hämtveckor (vinter)

Veckorna 46–15 räknas till vinterhalvåret. Under den perioden sker avfallshämtning vid tio tillfällen hos permanentboende på Svartsö och  Runmarö.

Hämtning av avfall sker under vinterhalvåret också från sopskjul i Långvik, Styrsvik, Södersunda, Söderby, Lerkila, Kila, Hagede brygga, Harö sopmaja, Sand, Bunkvik, Solviks bryggor, Lådna brygga, Norra Stavsudda och Söderby brygga.

Från sopskjulen ska hushållsavfallet hämtas åtta gånger under vinterhalvåret. Det kan bli något färre tillfällen om vädret gör att det inte går att komma fram till sopskjulen.

Vilka hämtar avfallet i skärgården?

Dessa entreprenörer ansvarar för sophämtning på öarna i Värmdö skärgård.

  • Företaget AB Melskär är entreprenör på Sandhamn, Svartsö, Runmarö, Nämdö med närliggande öar och Gällnö, Vårholma med närliggande öar.  
  • På Möja är det Suez Sverige AB.
  • På Södermöja och närliggande öar är det Storösund AB.
  • Grovavfall hämtas av Båtåkeriet Kempe AB.

Vid synpunkter, frågor eller beställning av hämtning av extrasäckar eller grovavfall kontakta kundservice på telefon 08-570 474 00. Du kan även göra din beställning på service.varmdo.selänk till annan webbplats eller mejla varmdo.vatten-sopor@varmdo.se.


Senast publicerad: 2017-05-09