Tyck till
Talande webbLyssna

Förebyggande, systematiskt brandskyddsarbete

Brandskydd måste vara organiserat och planerat. Många bränder kan undvikas genom ett systematiskt brandskyddsarbete.

Det finns bra rutiner för att organisera, planera, utbilda, öva och följa upp brandskyddsarbete i en byggnad eller verksamhet. Enligt lagen om skydd mot olyckor är alla ägare och brukare skyldiga att vidta de åtgärder som behövs.

Plan för brandskydd i fastighet

Storstockholms brandförsvar har en noggrann plan för dig som har ansvaret för brandskydd i en fastighet, se länk i högerspalten. En del av den planen är själva brandskyddskontrollen.

Senast publicerad: 2018-02-23