Valborgsmässoeld

Valborgsmässoeld

För att anordna en brasa på Valborg krävs i vissa fall tillstånd hos polisen. Valborgsmässoafton infaller alltid under Värmdö kommuns eldningsveckor, det är dock viktigt att ta reda på om det vid tillfället råder eldningsförbud.

Tillstånd från polisen

Föreningar som vill anordna valborgsmässofirande på allmän plats måste i god tid ansöka om tillstånd för offentlig tillställning hos polisen. Även markägaren måste då lämna tillstånd, helst skriftligt.

För valborgsmässoeld inom egen förening eller tomt behövs inget tillstånd, då gäller regler för eldning på egen tomt.

Tänk på detta

Valborgsmässoeldar är tillåtna om du eller någon annan arrangör tar ansvaret för säkerheten. Ni är skyldiga att förebygga, hindra och begränsa allt som gör att elden kan sprida sig. En ansvarig person ska vara kvar på plats tills elden brunnit ut eller släckts helt och hållet. 

Läs mer om vad du bör tänka på vid eldning utomhus på sidan Elda trädgårdsavfall.

Eldningsförbud

Det allmänna eldningstillståndet gäller såvida inte eldningsförbud är utfärdat av brandförsvaret. För att veta om det är eldningsförbud kan du ringa Storstockholms brandförsvarslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster telefonsvarare: 08-454 83 39.

Senast publicerad: 2016-03-17