Tyck till
Talande webbLyssna

Charlottendals förskola

Sommaren 2020 planeras den nya förskolan intill Charlottendalsvägen stå färdig. En förskola i två plan om 800 kvm med plats för 160 barn.

Vad händer nu?

Uppdaterad 2019-01-18

Nu har vi påbörjat markförberedande arbeten. Vegetation tas bort, marken friläggs samt en del bergssprängning genomförs för att göra plats för den framtida förskolan och dess utemiljö. Parallellt pågår projektering av den framtida sporthallen samt trafiklösningen med gång-och cykelbanor, hämta/lämna parkering samt personalparkering.

Information om förskolan

På grund av de många nybyggnationerna i Gustavsbergsområdet har behovet av förskoleplatser ökat. Utbildningsnämnden har därmed beställt en nybyggnation av förskola på fastigheten Gustavsberg 1:187 i Charlottendal av tekniska nämnden. Förskolan uppförs i två plan om 800 kvm vardera, här kommer 160 barn delas in i tolv hemvisten med vardera 12–15 barn enligt Skolverkets senaste riktmärke.

Förskolan har en miljömedveten inriktning som speglas i så väl placering som materialval och energieffektivisering. Projektet bedrivs i samverkan med Värmdö kommuns strategiska partner Arcona.

Fler bilder på förskolan


Se fasadritningar här

Fasad 1

Fasad 2

Frågor?

Om du har frågor om Charlottendals förskola så är du välkommen att kontakta fastighetsenheten via telefon 08-570 470 00. Du kan också ställa dina frågor via e-post till fastighetsenheten@varmdo.se eller kontakta oss via varmdo.kommun@varmdo.se

Senast publicerad: 2019-01-18

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information