Talande webbLyssna

Vad händer i Porslinsfabriken?

Illustration framtidens Porslinsfabrik

Hösten 2016 upptäcktes deformationer i takkonstruktionen på den före detta hushållsporslinsfabriken. Ombyggnaden stoppades och nu pågår ett arbete att komma med förslag på en lösning som ligger inom beslutad investeringsram.

Om Gustavsbergs Porslinsfabrik

Värmdö kommun har förvärvat den före detta hushållsporslinsfabriken som stod klar 1948 i Gustavsbergs hamn. I delar av den kommer att antal kommunala och föreningsdrivna kulturverksamheter att samlas.

Kultur- och upplevelsehuset Porslinsfabriken ligger i anslutning till Gustavsbergs porslinsfabrik. Fabriken är Sveriges nu enda porslinsfabrik i drift och tillverkar fortfarande många av Lindbergs kända mönster, bland annat Berså, Adam, Eva, Prunus, Salix och Aster finns i produktion.

En mötesplats för generationer

Det nya upplevelse- och kulturhuset Porslinsfabriken är en ambitiös satsning på kultur som gör Värmdö till en ännu bättre plats att leva och bo på. Namnet är en hyllning till platsen och historien, och förhoppningen är att kultur- och upplevelsehuset ska öka mängden besökare i området.

Porslinsfabriken kommer att bli en mötesplats för flera generationer i en trivsam, lustfylld och inspirerande miljö. Värmdöborna får en kravlös plats att vistas på, att skapa, lära, uppleva och utöva olika kulturaktiviteter. Det ger även nya möjligheter att tillgängliggöra den rika kulturskatt som finns i Gustavsbergs porslinsmuseum. Att det blir fler och bättre lokaler för unga är också en stor vinst.

För mer information

Kontakta tf. fastighetschef Bengt Lind via 08-570 470 00 eller mejla bengt.lind@varmdo.se

Senast publicerad: 2019-02-25

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation