Fjärrvärme

Stora satsningar görs på fjärrvärme. I Gustavsberg och Hemmesta finns fjärrvärme. I Gustavsberg finns ett nytt biobränslebaserat fjärrvärmeverk. Fler satsningar planeras.

Värmdö kommun har höga energikostnader och satsar 31 miljoner kronor på fjärrvärme, pellets och solenergi fram till 2016. Kommunen har sökt statligt stöd för att utveckla solenergi och kommer att hålla utbildningar för intresserade anbudsgivare i upphandlingsprocesserna.

Senast publicerad: 2014-07-16

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation

Mer information