Biltvätt

Hand rengör bil med en tvättsvamp

I Värmdö kommun är det inte tillåtet att tvätta bilen på hårda ytor som stenläggning och asfalt i områden med detaljplan eller samlad bebyggelse.

Vid tvätt av bilar och andra fordon släpps metaller, oljeprodukter och
andra miljöstörande ämnen ut i miljön. Föroreningarna kommer från
tvättkemikalierna, smuts från vägbeläggningen, fordonet (lack, motor med mera) och däck. Bilschampo och avspolning, speciellt med högtryck, frigör föroreningarna.

Tvättas bilen på en hård yta som till exempel asfalt rinner avloppsvattnet orenat ner i våra dagvattenbrunnar och dagvattendiken. Diken och dagvattenbrunnar slutar vanligtvis med ett utlopp i närmaste vattendrag, sjö eller hav och är endast avsedda för att leda bort regnvatten. Föroreningar kan orsaka skador på djur och växtliv, och även påverka badvattenkvalitén. Därför måste tvättvatten från fordon renas.

Tvätta bilen så här

Bäst för miljön är att tvätta bilen i en miljöanpassad biltvätt eller gör-det-själv-hall. Tvätta inte bilen på asfalt eller på en allmän grus- eller gräsplan eftersom föroreningarna lagras i gruset eller gräset. Måste du tvätta bilen på grus- eller gräs, använd i så fall handdiskmedel eller såpa. Det minskar risken för långsiktig miljöstörning. 

Senast publicerad: 2016-05-13

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation