Talande webbLyssna

PFO Skeviksstrand (D236)

Kartbild PFO Skeviksstrand

Klicka på kartan för att göra den större

Detaljplan PFO Skeviksstrand har fått laga kraft 2019-02-15.

Status i planarbetet

Pil - samråd

Planhandlingar finns här:

Antagandehandlingar PFO Skeviksstrand

Lagakrafthandlingar kommer inom kort att laddas upp här.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Sten Hammar via telefon
08-570 470 00 eller mejla sten.hammar@varmdo.se


Senast publicerad: 2019-02-19

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation