Mariaterrassen (D194)

Illustration Mariaterrassen

Mariaterrassens säregna läge, med direkt närhet till centrum, kommunikationer och strövområden, skapar en attraktiv boendemiljö.

Mariaterrassen är färdigutbyggd

Nu är Mariaterrassen färdigställd och inflyttning har skett i alla lägenheter. Detaljplanen vann laga kraft 2012-01-10.

Lagakrafthandlingar Mariaterrassen

Senast publicerad: 2016-12-14