Tyck till
Talande webbLyssna

Markanvisningar

Tornhuset Gustavsberg

En markanvisning är en ensamrätt för en byggherre att under viss tid förhandla med kommunen om att förvärva kommunal mark för bebyggelse och att genomföra avsedd bebyggelse.

Specifika markanvisningar förekommer sällan i Värmdö kommun. Vid sådana tillfällen publiceras informationen på denna sida och i lokalpressen.

Senast publicerad: 2019-02-25

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation