Tyck till
Talande webbLyssna

Översiktsplan 2012-2030

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som visar samhällets utveckling på lång sikt. Den aktuella översiktsplanen visar utvecklingen i Värmdö kommun år 2012–2030.

Översiktsplanen är vägledande

En översiktsplan ger en samlad bild av kommunens planerade och långsiktiga mål för samhällsutvecklingen. Den ger också vägledning inför beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den bebyggda miljön kan utvecklas och bevaras.

Planen visar hur kommunens mark- och vattenområden bör disponeras för att nå ett långsiktigt hållbart samhälle. Den visar också hur
nationella, regionala och lokala intressen samordnats.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, utan vägledande för utvecklingen av kommunen. Speciellt intressant för Värmdö är tillgängligheten till stränderna och utbyggnaden av vatten och avlopp.

Bläddra i webbversionen av kommunens översiktsplan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hela översiktsplanen kapitelvis

I mapparna nedan finns översiktsplanen kapitelvis som pdf-dokument.

Kollektivtrafiknära lägen utvecklas

För avgränsade områden kan fördjupade eller tematiska översiktsplaner tas fram. I översiktsplan 2012-2030 prioriteras utveckling i kollektivtrafiknära lägen i centrumområden i Gustavsberg, Hemmesta, Brunn, Björkås och Stavsnäs.

Prioriterade förändringsområden

Genom detaljplanläggning och utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i väl belägna förändringsområden kommer kommunen att underlätta omvandlingen av fritidshus till permanentboende.

Förändringsområden fram till 2015
Förändringsområden fram till 2025

Senast publicerad: 2016-05-16

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information