Tyck till

Prioriterade förändringsområden (PFO) enligt kommunens översiktsplan

Illustration över förändringsområdet enligt kommunens översiktsplan

Ett förändringsområde är ett fritidshusområde där allt fler människor väljer att bosätta sig permanent.

När många människor bosätter sig permanent i fritidshusen medför det att vattenåtgång och belastning på avloppsanläggningar ökar, trafiken ökar, behovet av barnomsorg, skolor och äldreomsorg ökar. Men också
efterfrågan på ett bättre boende ökar. Det är då dags att planera området för helårsboende.

Kommunen kommer att underlätta omvandlingen av fritidshus till
permanentboende genom detaljplanläggning och utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i väl belägna förändringsområden. Däremot undviker man att prioriterade förändringsområden förtätas i syfte att bibehålla deras karaktär. Områden i periferin, som inte kommer att få kommunalt vatten och avlopp, lämpar sig även i fortsättningen bäst för fritidsboende.

Om du vill veta mer om respektive område, läs mer i Översiktsplan 2012 – 2030länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kartan som finns i Översiktsplan på sidan 131 visar förändringsområdena i Värmdö kommun.

Förändringsområden fram till 2015


Förändringsområden fram till 2025

Senast publicerad: 2016-04-20