Kungörelser

Dagstidningar

En kungörelse är ett meddelande som ofta ska leda till förändring av något slag eller är så pass viktigt att man vill att allmänheten ska få reda på det.

Värmdö kommun kungör enligt nedan

I planprocessen vad gäller den nuvarande plan- och bygglagen (PBL) så ska det kungöras inför Samråd.

Vad gäller den gamla plan- och bygglagen (som gäller för ett flertal planer som plan- och exploateringsenheten jobbar med) så ska det kungöras inför Granskning.

Kungörelse sker i lokaltidningen Nacka Värmdö Posten och DN.

Aktuella kungörelser

  • Förslag till detaljplan för Gustavsberg 1:144 är ute på samråd under tiden 2016-07-05 - 2016-08-12
    Kungörelse Gustavsberg 1:144
  • Förslag till detaljplan för Brunn centrum Brunn 1:1 ställs ut för granskning under tiden 2016-07-26 - 2016-08-28
    Kungörelse Brunn 1:1


Senast publicerad: 2016-07-26

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument