Talande webbLyssna

PFO Älvsala, Fagerdala och Bullandö

Karta Älvsala, Fagerdala och Bullandö

Älvsala, Fagerdala och Bullandö ligger på den sydöstra delen av Värmdölandet cirka tio kilometer öster om Hemmesta. Flertalet av de drygt 850 fastigheterna inom området är detaljplanelagda för fritidsändamål.

Samtliga fastigheter i Älvsala och Fagerdala har enskilda vatten- och avloppsanläggningar. Fastigheterna i Bullandö är anslutna till en gemensamhetsanläggning för VA.


Status i planarbetet

Till pågående detaljplanearbete PFO Bullandö m.fl.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av plangruppen via kommunens kontaktcenter telefon
08-570 470 00.

Senast publicerad: 2017-09-04