Talande webbLyssna

PFO Återvall

Förändringsområdet ligger på Ingarö cirka 5 km från Brunns centrum och cirka 12 km från Gustavsberg. Det består i huvudsak av fastigheter för bostadsändamål.

Fastigheterna inom Enkärret är planlagda medan fastigheterna i Återvall
ligger utanför planlagt område. Alla fastigheter har enskilda
VA-anläggningar och ligger inom primära och sekundära skyddszoner för Ingarö vattentäkt.


Status i planarbetet

Planarbetet har ännu inte påbörjats.


Senast publicerad: 2017-09-04