Talande webbLyssna

PFO Skeviksstrand

Skeviksstrand

Skeviksstrand är i Värmdös översiktsplan från 2011, tillsammans med Koviksudde m.fl. områden utpekat som ett av kommunens prioriterade förändringsområden (PFO-områden).

Syftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena är att ange riktlinjer för utveckling av bebyggelsen och att möjliggöra utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Till pågående detaljplanering av PFO Skeviksstrand

Läs mer om utbyggnad av kommunalt vatten och avloppSenast publicerad: 2017-09-04