Tyck till

Ansök om enskilt avlopp

För att anlägga ett enskilt avlopp behöver du tillstånd från kommunen och en slutbesiktning av anläggningen behövs innan den får användas. Innan du skickar in ansökan måste du välja vilken avloppslösning du ska ha. Vill du ändra en befintlig anläggning behöver du skicka in en ansökan.

Välj avloppslösning

Innan du ansöker om enskilt avlopp måste du välja vilken avloppslösning du vill ha. Valet grundas på de lagar och regler som finns, fastighetens förutsättningar, vilken typ av toalettsystem du vill ha, och hur anläggningen kommer att användas och skötas i framtiden.

Det finns olika alternativ vid installation av enskilt avlopp:

  • Om du väljer att ha en torrtoalett kan du leda bad-, disk- och tvättvatten (BDT) till en slamavskiljare med efterföljande infiltration eller markbädd.
  • Vill du ha vattentoalett kan du välja att leda allt avloppsvatten till ett minireningsverk med efterpolering. (Exempel på efterpolering är en fosforfälla, markbädd eller singelbädd.) Du kan också välja att leda allt avloppsvatten till en anläggning med slamavskiljare, tät markbädd och fosforfälla.
  • I de fall där avlopp från vattentoalett leds till sluten tank ska BDT-avloppet renas separat.

Avloppsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns mer information om avloppslösningar.

Enskilt avlopp kräver tillstånd

Du måste ha tillstånd från kommunen för att påbörja en installation av enskilt avlopp. För att ansöka fyller du i en ansökningsblankett och bifogar en situationsplan. Tycker du att det är krångligt att välja avloppslösning eller att fylla i ansökan kan du ta hjälp av en konsult.

Tillstånd till avloppsanläggningar med vattentoalett gäller i tio år därefter måste du ansöka om nytt tillstånd. Kommunen gör då en bedömning om anläggningen fortfarande fungerar som den ska eller om åtgärder krävs.

Handläggningstiden för ett tillstånd är normalt cirka åtta till tio veckor från att ansökan är komplett. Under vår och sommar är arbetsbelastningen högre vilket kan medföra att handläggningstiden blir längre.

Ansök om enskilt avlopp/minireningsverk via e-tjänst, kräver e-legitimationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blankett för ansökan om minireningsverk

Blankett för ansökan om enskilt avlopp

Blankett för ansökan om förnyelse av tidsbegränsat tillstånd för enskilt avlopp/reningsverk

Situationsplan

Till ansökan bifogar du en situationsplan. Situationsplanen ska bygga på  kartan för ansökan om enskilt avlopp/strandskyddsdispens eller motsvarande. Kartan går att beställa från kommunen.

Läs mer om kartor och hur du beställer.

Nedan följer exempel på situationsplaner för olika typer av reningsteknik. Klicka på raden för att se ritningen.

Ändring av befintlig avloppsanläggning

Vid ändring av befintlig avloppsanläggning ska en ansökan/anmälan om ändring inkomma till kommunen i god tid innan arbetena påbörjas. Till ansökan/anmälan av avloppsanläggning ska en förenklad nybyggnadskarta, eller motsvarande, bifogas.

Ändringen kan gälla till exempel byte av minireningsverk eller infiltrationsledningar, väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning vid om- eller tillbyggnad av bostadshuset.

Ska du byta ut din slutna tank eller slamavskiljare och behålla storleken och placering krävs endast en anmälan till kommunen innan arbetet påbörjas. Till denna anmälan krävs ingen situationsplan, om inte placeringen ändras.

Blankett för ansökan/anmälan om ändring av avloppsanläggning

Blankett för ansökan/anmälan om ändring av minireningsverk

Avgift

Kommunen tar ut en avgift enligt gällande taxa för handläggningen av din ansökan. Läs mer om taxan. Kontakta bygg- och miljöavdelningen vid frågor om avgiften.

Innan en anläggning får tas i bruk

En anläggning får inte grävas igen och tas i bruk förrän en redovisning av den utförda anläggningen har inkommit till bygg- och miljöavdelningen och bedömts, alternativt att en miljöinspektör har slutbesiktigat anläggningen. 

Läs mer på sidan Vad händer med ansökan?

 

Rådgivning om enskilt avlopp

Du som har enskilt avlopp och bor i Värmdö kan nu få kostnadsfri rådgivning och hjälp med frågor om ditt avlopp av fristående rådgivare.

Läs mer under Rådgivning - enskilt avlopp.


Senast publicerad: 2017-07-06