Inventering 2017

Under 2017 kommer kommunen att göra en granskning av enskilda avlopp på cirka 1400 fastigheter. Inventeringarna börjar i mars och planeras avslutas innan årets slut. Nedan kan du läsa om de områden som ska inventeras under året.

Aktuell information

Vi har fått ett stort gensvar från årets utskick inför inventeringarna. Tack för alla ansökningar. Handläggarna som hanterar din ansökan jobbar så fort de kan och vi hoppas ni har överseende med risk för en längre handläggningstid.

Ändrade rutiner för ansökningar i samband med inventering 2017

Med anledning av det hårda tryck som just nu råder på entreprenörer samt inkomna önskemål från fastighetsägare har vi valt att i ett första skede acceptera ansökningar som inte är kompletta. Detta gäller för dig som till exempel inte än har bestämt reningsteknik eller hittat en entreprenör.

Följande datum gäller fortfarande för när en ansökan ska inkomma:

  • 15 mars 2017 om din fastighet ligger på fastlandet.
  • 31 maj 2017 om din fastighet ligger i skärgården.

Blankett för ansökan om enskilt avlopp

Om ingen ansökan inkommer inom utsatt datum kommer en inventering att utföras. Undantag gäller för de anläggningar som på annat sätt inte omfattas av inventeringen (se punkter i det utskickade inventeringsbrevet). 

En icke fullständig ansökan ska fyllas i så gott det går men ska som minst innehålla:

  • Uppgifter om fastigheten och fastighetsägaren
  • Upplysning om att fastighetsägaren avser att ansöka om en ny reningsanläggning
  • Sökandes underskrift

Ansökan för fastigheter både på fastlandet och i skärgården ska vara komplett senast den 15 augusti 2017.

Frågor om inventeringen

På sidan Vanliga frågor om enskilt avlopp kan du få svar på några vanliga frågor om inventeringen.

Vanliga frågor om enskilt avlopp

Kommer vi till dig?

Under 2017 kommer kommunen att inventera ca 1400 fastigheter. Om din fastighet är en av dessa kommer du som fastighetsägare att få hem informationsbrev när det närmar sig inventering i ditt område. Du kommer även att få en enkät som gäller din avloppsanläggning. Den önskar vi att du fyller i och skickar in till kommunen.

När och var sker inventeringen?

Platsbesöken kommer att påbörjas i mars och planeras att avslutas innan årets slut. Kartan nedan visar de områden som berörs av årets inventering.

Fastland - delar av Fågelbro och Ingarö

Kartan nedan visar övergripande de områden som ska inventeras 2016.

Klicka på bilden för att se den större.

 

Områden som ska inventeras i skärgården - se det gulmarkerade.

Karta över områden i skärgården som ska avlopssinventeras 2017

Klicka på bilden för att se den större.

 

Observera att kartorna är översiktliga. Vi kommer inte att inventera områden som har blivit inventerade föregående år. Inte heller fastigheter inom områden som har, och som ligger inom planerat område för, kommunalt vatten och avlopp.

Inspektionsavgift

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden tar ut en avgift för inventeringen. Under 2017 är avgiften 4200 kr, vilket motsvarar fyra timmars handläggningstid.

För de anläggningar där brister noteras tar nämnden ut avgift för uppföljande arbete som blir. Kortare uppföljningar som sker enligt tidsplan, till exempel komplettering av uppgift som saknas gällande en anläggning, debiteras inte. Avgift för uppföljningar tas ut per timme nedlagd handläggningstid, i dagsläget 1050 kr/timme. 

På sidan Vanliga frågor om enskilt avlopp finns en förklaring över vad som ingår i avgiften.

Vanliga frågor om enskilt avlopp

Rådgivning om enskilt avlopp

Du kan få gratis rådgivning om ditt enskilda avlopp. Läs mer om rådgivningen.

Senast publicerad: 2017-05-17