Tyck till

Provtagning av avloppsvatten

Avloppsvatten från vissa typer av enskilda avloppsanläggningar behöver provtas för att säkerställa att det är tillräckligt rent. I ditt avloppstillstånd står om det finns krav på provtagning av din anläggning.

Vissa typer av enskilda avloppsanläggningar behöver provtas för att säkerställa att utgående avloppsvatten är tillräckligt renat. I ditt avloppstillstånd står det under rubriken villkor om det finns krav på provtagning av din anläggning, hur ofta du behöver provta samt vad som ska provtas.

Värmdö kommun har ett avtal med vattenanalysföretaget ALcontrol vilket innebär att du kan lämna in prover till kommunen. Du kan också anlita andra företag för provtagning av ditt avloppsvatten.

Observera att du inte kan beställa provtagning av kommunen, utan beställning görs till det företag som utför analysen.

Provtagning via ALcontrol

Beställer du vattenanalys genom ALcontrol kommer provtagningsutrustning att skickas hem till dig. Du kan sedan lämna in ditt avloppsvattenprov till kommunen så skickas det vidare till ALcontrol. Vi tar bara emot vattenprov med professionell utrustning från ALcontrol.

Var noga med att provet är märkt som avloppsvatten. Det är bra om provet är taget så att det blir så kort förvaringstid som möjligt. Du kan även lämna in dina vattenprover på ALcontrols inlämningsställen.

Inlämning av avloppsvattenprov till kommunen

Du kan lämna in vattenprover med utrustning från ALcontrol på onsdagar klockan 08:00–14:00. Proverna lämnas till Kontaktcenter i kommunhuset, Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg.

Vid frågor om vattenprov kontakta ALcontrol på telefon 013-25 49 91.

Läs gärna mer på ALcontrols webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad: 2016-02-04