Tyck till

Provtagning av enskilt dricksvatten

Vattenflaskor vattenrprover

Har du en egen eller delad dricksvattenbrunn är det viktigt att regelbundet ta prover på vattnet. Värmdö kommun har ett avtal med vattenanalysföretaget ALcontrol vilket innebär att du kan lämna in prover till kommunen. Du kan också anlita andra företag för vattenanalyser.

Ta prover regelbundet

Vanligast är att man har en egen borrad eller grävd brunn, eller delar vattentäkt med grannar i ett område. Vattnet i egna brunnar har skiftande kvalitet. Det är brunnsägaren eller den fastighetsägarförening som ansvarar för skötseln av dricksvattenbrunnen som är ansvarig för att vattenkvaliteten regelbundet undersöks.

Livsmedelsverket rekommenderar att brunnsägare kontrollerar vattnet åtminstone vart tredje år. Är fler än två fastigheter anslutna till samma vattentäkt (brunn) bör vattnet provtas minst en gång per år. Var extra noggrann med att provta om små barn dricker vattnet. Små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen, till exempel fluorid, bly, koppar och nitrit.

När en ny brunn anlagts bör du kontrollera vattenkvaliteten efter någon månads användning. Både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden och problem kan finnas i dricksvattnet utan att du märker förändringar i vare sig smak, lukt eller färg.

Provtagning via ALcontrol

Om du beställer vattenanalys genom ALcontrol kommer provtagningsutrustning att skickas hem till dig. Du kan sedan lämna in ditt dricksvattenprov till kommunen så skickas det vidare till ALcontrol. Vi tar bara emot vattenprov med professionell utrustning från ALcontrol. 

Det är bra om provet är taget så att det blir så kort förvaringstid som möjligt. Du kan även lämna in dina vattenprover på ALcontrols inlämningsställen.

  • Frågor om vattenprov för privatpersoner: ALcontrol,
    telefon 013-25 49 91
  • Frågor om vattenprov för företagare: ALcontrol,
    telefon 013-25 49 90

 

Läs gärna mer på ALcontrols webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kampanjkod vid beställning av Trygghetspaketet

Alcontrol har en kampanjkod som du kan använda för att få 10 % rabatt på trygghetspaketet. Trygghetspaketet går att beställa via brunnsvatten.alcontrol.se.länk till annan webbplats Koden som ska uppges är VÄRMDÖ2017 och skrivs in i rutan kampanjkod på tredje sidan i beställningen. Koden fungerar året ut.

Inlämning av vattenprov till kommunen

Du kan lämna in vattenprover med utrustning från ALcontrol på onsdagar klockan 08:00–14:00 till kommunen. Vid storhelger kan andra tider gälla. 

Proverna lämnas till Kontaktcenter i kommunhuset, Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg.

Senast publicerad: 2017-05-29