Aktuell information om vatten och avlopp

Vatten spolas  i diskho

Här hittar du aktuell information om vatten och avlopp, om till exempel vad som pågår i ditt område just nu.

Brunt vatten kan förekomma i Gustavsberg och Ingarö

2017-03-23

I Nacka har dom gjort arbete på sina vatten- och avloppsledningar vilket har inneburit att Värmdö kommun har tvingats styra om vattnet i sina VA-ledningar. Detta har orsakat brunt vatten i Gustavsberg och på Ingarö. Kommunens VA-drift arbetar för fullt med att spola ur alla ledningar. Vattnet är inte farligt att dricka trots missfärgningen.

SIAAB har försatts i konkurs - entreprenadarbeten försenas

Svenska infra och anläggningsbyggarna AB (Siaab) har 2016-11-11 försatts i konkurs. Pågående entreprenader vid Entreprenadvägen, Eknäsvägen och i Östra Mörtnäs berörs av detta. Värmdö kommun arbetar för att minimera tiden som arbetet står stilla och att tillsammans med konkursförvaltaren hitta ett lämpligt sätt att färdigställa arbetena.

Senast publicerad: 2017-03-23