Aktuell information om vatten och avlopp

Vatten spolas  i diskho

Här hittar du aktuell information om vatten och avlopp, om till exempel vad som pågår i ditt område just nu.

Spara på vattnet i Sandham!

2017-03-28

Under perioden 1 maj till 30 september 2017 får man inte vattna med slang, fylla upp pooler eller spola av båtar med slang på Sandön, Telegrafholmen och Lökholmen.

Om vi tar ut för mycket vatten från brunnarna som försörjer Sandhamn kan saltvatten från havet tränga in grundvattnet och göra det otjänligt för en lång tid framöver. För att undvika ett salt dricksvatten måste vi gemensamt spara på vattnet. En för hög salthalt i dricksvattnet kan ge smak och vara skadligt för hälsan.

Under de senaste åren har vattenvolymen legat nära gränsen där risken för saltvatten har ökat. Genom att införa restriktioner vill vi säkerställa att dricksvattnet fortsätter att ha en bra kvalitet i framtiden.

Värmdö kommun vill tacka alla som arbetar för att hålla nere vattenkonsumtionen på Sandön, Telegrafholmen och Lökholmen.

Brunt vatten i Gustavsberg

2017-03-28

Tekniska driftenheten genomför ett planerat underhållsarbete i Gustavsberg under tisdagen den 28 mars. I samband med detta kan det förekomma brunt vatten i dricksvattennätet. En gul eller brun missfärgning av vattnet beror på att rost följer med vattnet i ledningarna. Rostfärgat vatten är inte farligt, men det är en teknisk störning som alltid bör åtgärdas. Låt vattnet rinna till det blir klart och undvik att tvätta i tvättmaskin om vattnet är gult/brunt då rost kan missfärga textilier.

VA-Sjöledning från Ålstäket till Aspvik

2017-03-28

Räknäs VA-Förening har beviljats att lägga en vatten- och avloppsledning i Torsbyfjärden. VA-ledningen kommer att gå från kommunens pumphus vid Ålstäket till Aspviks Brygga, en sträcka på cirka 3 500 m. Tillgången till kommunalt vatten & avlopp inklusive fiber är projekterat och finansierat av Räknäs VA-förenings cirka 60 fastigheter.

Från måndag 27/3 fram till 30/4 kommer sjöledningen att läggas och du som bor i området runt Torsbyfjärden kommer att se VA-ledningar ligga ute i Torsbyfjärden samt en viss utökad båttrafik under denna period.

Har du frågor kring detta kontakta Johan Neuman, ordförande Räknäs VA-förening, 070-6010716.

Senast publicerad: 2017-03-30