Tyck till

Kokningsrekommendation av vattnet - detta har hänt

Provtagningar visade 26 augusti att det kommunala vattnet var påverkat av koliforma bakterier. Detta gällde alla i Värmdö förutom Ingarö och Sandhamn.

Bakgrund

 • Nacka kommun upptäckte vid en rutinprovtagning på förmiddagen fredag 26 augusti att det fanns bakterier i dricksvattnet i Saltsjö-Boo.
  - Nacka informerade Värmdö kommuns vatten- och renhållningsenhet.
 • Även prover i Värmdö 26 augusti visade att vattnet är påverkat av koliforma bakterier.
 • Koliforma bakterier finns i naturen, i till exempel jord och ytvatten, men det kan även vara tarmbakterier.
 • Hälften av det kommunala vattnet i Värmdö kommer från Stockholm Vatten där vattnet kommer från Mälaren och renas i Norsborgs vattenverk. Mer om det kommunala vattnetlänk till annan webbplats.
  - Övrigt vatten i kommunen kommer från Ingarö och Sandhamn vattenverk.
 • Den ledning som innehöll påverkat vatten stängdes av.
 • Rekommendationen om kokning var en försiktighetsåtgärd, då prover visade att vattnet kan vara otjänligt som dricksvatten.
 • Tappställe fanns centralt på Ingarö.
 • Informationen gick ut i kanalerna:
  - Våra kanaler: Webb och twitter. Alla kommunens verksamheter är informerade.
  - Lokalt: NVP, Mitti, Skärgårdsradion, Facebookgrupper (Värmdöbor).
  - Regionalt/riks: Radio Stockholm, SVT, DN, SvD, Aftonbladet,
  Expressen.

Hur löstes det?

 • Nya provtagningar gjordes under helgen på flera ställen i kommunen.
 • Värdena från provtagningar visade stadigt bättre och bättre resultat.
 • På eftermiddagen tisdag 30 augusti hade vi två bekräftade provsvar, tagna med ett dygns mellanrum, som visade att vattnet var drickbart och uppfyllde livsmedelsverkets krav.

Vad händer nu?

 • Vi spolar igenom ledningen med påverkat vatten. Därefter tar vi nya prover som ska ge godkända värden innan ledningen tas i drift.
 • Arbetet med att lokalisera orsaken till den förhöjda bakteriehalten fortsätter.
 • Nya prover tas fortlöpande på övrigt vatten i kommunen.

Frågor och svar

Vilka berördes?

Alla i Värmdö med kommunalt vatten, förutom Ingarö och Sandhamn berördes. Ingarö och Sandhamn har egna vattenverk. De som hade egen brunn berördes inte. Även boende i Saltsjö-Boo i Nacka är berörda.

Mer information från Nacka kommun.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur ofta tar kommunen vattenprov?

Varje år tas 163 prover, fördelat på 13 olika provpunkter runt om i kommunen.

Vad kommer bakterierna från?

Arbetet med att lokalisera orsaken till den förhöjda bakteriehalten fortsätter.

Jag har känt symtom av magsjuka. Vad gör jag?

Har du blivit magsjuk under kokningsrekommendationen och befunnit dig på Värmdö så ber vi dig kontakta oss. Nedan finns en blankett som du kan fylla i.

Blankett för anmälan om misstänkt matförgiftning

Du kan skicka blanketten till miljo-bygg@varmdo.se eller lämna den i Kontaktcenter, Värmdö kommunhus.

Senast publicerad: 2016-10-27