Talande webbLyssna

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Successiv utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp pågår i enlighet med översiktsplanen. Här kan du få en uppfattning om hur långt arbetet har kommit i Värmdö kommun.

De prioriterade områdena kommer att anslutas i den takt som anges i kommunens översiktsplan. Det finns också planer för vilka områden som kommer i nästa steg. De långsiktiga planerna fram till 2030 kan du se i Översiktsplan 2012–2030 på sidan 131.

Prioriterade områden byggs ut i första hand

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp är förutsättningen för att kunna utöka byggrätter och genomföra en viss förtätning av befintlig bebyggelse. I Värmdö kommuns översiktsplan 2012–2030 finns ett tjugotal prioriterade förändringsområden. Dessa områden har redan en hög grad av permanentboende och stort behov av kommunalt vatten och avlopp.

Översynen av övriga förändringsområden planeras ske efter 2025. Då kan utbyggnaden nå fler områden, i takt med att huvudledningsnätet utökas. Förändringsområden som ligger intill huvudledningen kommer att kunna anslutas snabbast till kommunalt vatten och avlopp.

Läs mer om VA-utbyggnaden i de prioriterade förändringsområdena

Senast publicerad: 2018-04-19