Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Successiv utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp pågår i enlighet med översiktsplanen. Här kan du få en uppfattning om hur långt arbetet har kommit i Värmdö kommun.

De prioriterade områdena kommer att anslutas i den takt som anges i kommunens översiktsplan. Det finns också planer för vilka områden som kommer i nästa steg. De långsiktiga planerna fram till 2030 kan du se i Översiktsplan 2012-2030 på sidan 131.

SIAAB har försatts i konkurs - entreprenadarbeten försenas

Svenska infra och anläggningsbyggarna AB (Siaab) har 2016-11-11 försatts i konkurs. Pågående entreprenader vid Entreprenadvägen, Eknäsvägen och i Östra Mörtnäs berörs av detta. Värmdö kommun arbetar för att minimera tiden som arbetet står stilla och att tillsammans med konkursförvaltaren hitta ett lämpligt sätt att färdigställa arbetena.

Prioriterade områden byggs ut i första hand

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp är förutsättningen för att kunna utöka byggrätter och genomföra en viss förtätning av befintlig bebyggelse. I Värmdö kommuns översiktsplan 2012–2030 finns ett tjugotal prioriterade förändringsområden. Dessa områden har redan en hög grad av permanentboende och stort behov av kommunalt vatten och avlopp.

Prioriterade förändringsområden fram till 2015:

 • Ingaröstrand (norra Ingarö) – VA-anslutningar klara
 • Kolvik - VA-anslutningar klara i östra delen
 • Torsby – VA-anslutningar klara i södra delen
 • Mörtnäs – VA-anslutningar klara
 • Norra Kopparmora – VA-anslutningar klara
 • Värmdövik, Herrviksnäs, Strömma (norr och söder om Strömma kanal) – VA-anslutningar klara i västra delarna
 • Brunn och Lövhamra - VA-anslutningar delvis klara
 • Näverängen och Torshäll – VA-anslutningar delvis klara
 • Korpholmen – ej påbörjat

Prioriterade förändringsområden fram till 2025:

 • Enkärret och Återvall
 • Koviksudde och Skeviksstrand
 • Norra Lagnö
 • Saltarö och del av Skärmarö
 • Skälsmaraområdet och Hanskroka
 • Stora Barnvik, Barnviksnäs och Tranarö
 • Värmdö-Evlinge
 • Älvsala, Fagerdala och Bullandö

Översynen av övriga förändringsområden planeras ske efter 2025. Då kan utbyggnaden nå fler områden, i takt med att huvudledningsnätet utökas. Förändringsområden som ligger intill huvudledningen kommer att kunna anslutas snabbast till kommunalt vatten och avlopp.

Senast publicerad: 2016-11-17