Huvudledningar VA - Gustavsberg till Skevik

Kartbild huvudledning VA Gustavsberg till Skevik

Värmdö kommun håller just nu på att planera för utbyggnad av huvudledningar för vatten och spillvatten, samt erforderliga pumpstationer, mellan Gustavsberg och Skeviks gård.

Aktuellt

2016-04-04

Under vecka 15 kommer kompletterande inmätning att utföras längs med Lagnövägen och Dianavägen.

2015-10-12

Kommunen har anlitat konsulter från WSP för att ta fram en riskanalys. Riskanalysen anger hur byggnader tål vibrationer från vibrationsalstrande arbeten som till exempel sprängning. Under vecka 44 kommer personal från WSP att gå runt i ert område och kan behöva komma in på era fastigheter för att titta på byggnadernas grundläggning.

Kontakta handläggare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Gunilla Lundström via kommunens kontaktcenter telefon 08-570 470 00 eller via mejl gunilla.lundstrom@varmdo.se

Senast publicerad: 2016-04-11