PFO I4, del av Brunn 2:1 m.fl. Gamla Brunnsvägen

Kartbild I4 Gamla Brunnsvägen

Värmdö kommun håller just nu på att planera för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp (VA) i detaljplaneområdet I4, Gamla Brunnsvägen och exploateringsområdet Vargbacken.

Status i planarbetet

Detaljplanen vann laga kraft 2015-04-07.

Till detaljplanen för PFO I4 Gamla Brunnsvägen

Information

2017-03-01

På länken nedan finns en ritning som visar en skedesplan för schakt av vatten och avlopp.

Ritning skedesplan I4

2017-01-17

På länken nedan finns en ritning som visar när schakt för vatten och avlopp planeras.

Till ritningen

2016-07-15

Entreprenörens pågående utmärkning gäller arbetsområdets yttre gräns. Käppar och plastband betyder gräns mot privat mark och inte att dessa träd ska tas ner.

2016-06-15

Entreprenadarbetena fortskrider ungefär som planerat men på grund av kommunens önskemål om ändrad prioritetsordning av delsträckornas utbyggnad så beräknas färdigställandet till efter semestern 2017.

Svevia AB planerar att stänga ner entreprenaden för semester under juli månad.

För allas säkerhet vädjar vi till allmänheten att inte beträda arbetsområdet.

2016-03-04

Entreprenadarbetena kommer att påbörjas den 4 april. Kontaktperson hos Svevia AB är Eric Seger, 08-764 23 16.

2016-02-05

Entreprenaden planeras starta i början av april. Besiktning av byggnader och syn av området kommer att utföras under mars.

2015-11-04

Svevia AB är antagen som entreprenör för VA-utbyggnaden. I dagsläget finns ingen detaljerad tidplan framtagen men planerad byggstart är 2016 med färdigställande i maj 2017.

Fiberutbyggnaden samordnades tyvärr inte med kommunens entreprenad och kommer tyvärr att medföra ökade kostnader för VA-kollektivet samt risk för driftstörningar på fibertrafiken i samband med VA-arbetena.

2015-09-11

Entreprenaden med VA-utbyggnaden är ute på räkning vilket kan medföra att intresserade entreprenörer kan röra sig i området under några veckor. Vi räknar med att skriva kontrakt med upphandlad entreprenör i början av november med byggstart strax efter.

2015-09-08

Samtliga fastighetsägare kommer att erbjudas fiberanslutning av privat leverantör i samband med utbyggnaden av VA. Schaktningsarbetena kommer att samordnas i så stor utsträckning som möjligt för att minska olägenheterna för boende i området.

2015-08-25

Under vecka 35 och vecka 36 kommer Värmdö kommun genom ett konsultföretag genomföra en riskanalys avseende vibrationsskador. Konsulten kommer okulärt att göra en bedömning av hur kraftiga vibrationer byggnaderna i området klarar. Konsulten kommer att röra sig i området och göra anteckningar samt fotografera.

Upphandling av entreprenör för VA-utbyggnaden planeras ske under hösten 2015.

2014-10-01

Projektet med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp omfattar området som visas i kartan ovan, det vill säga även exploateringsområdet Vargbacken.

Då utbyggnaden närmar sig kommer alla fastighetsägare att få ett brev med ytterligare information och en karta som visar var kommunen föreslår att fastigheten ska anslutas. Om man inte tycker att förslaget är bra kontaktar man kommunen, så kan vi ofta komma överens om ett annat läge.

I samband med detta utskick meddelar vi också vilka fastigheter som kommer att behöva anslutas till ett LTA-system (LättTrycksAvlopp – avloppsvatten pumpas från fastigheten) och vilka som kommer att anslutas till ett självfallssystem.

PFO-broschyrer

Två broschyrer finns framtagna med information om planprocessen (del 1) och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp (del 2). Broschyrerna finns som pdf att ta del av i högerspalten.

Kontakta handläggare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Tord Jonsson via kommunens kontaktcenter telefon 08-570 470 00 eller via mejl till tord.jonsson@varmdo.se.

Senast publicerad: 2017-03-16