Talande webbLyssna

Ansök om små avlopp

För att anlägga ett avlopp behöver du tillstånd från kommunen och en slutredovisning av anläggningen behövs innan den får användas. Innan du skickar in ansökan måste du välja vilken avloppslösning du ska ha. Vill du ändra en befintlig anläggning behöver du skicka in en ansökan.

Aktuell information

2018-09-18

Längre handläggningstider just nu

Det är många som är i färd med att förbättra sina avloppsanläggningar just nu, vilket vi tycker är fantastiskt. Tyvärr har det inneburit att handläggningstiderna just nu är längre än normalt.

Vi ber om ursäkt för väntetiden och för allt besvär som det innebär för dig. Vi arbetar för att minska handläggningstiderna så att du kan få besked så snart som möjligt!

Handläggningstider
Tiderna vi redovisar som normal handläggningstid är ett genomsnitt. Saknar vi uppgifter för att kunna handlägga ditt ärende så kan det dröja längre. Handläggningstiden som är just nu uppdateras månadsvis.

Ärende

Normal handläggningstid

Handläggningstid just nu

Från att en ansökan om enskild avloppsanläggning har registrerats fram till dess att tillstånd har skrivits.

22 veckor

34 veckor

Från att en ansökan om enskild avloppsanläggning är komplett till dess att tillstånd har skrivits.

10 veckor

16 veckor

 

2018-06-07

Eftersom det har varit en lång vinter har handläggningen av ansökningar försenats då platsbesök inte varit möjligt att göra förrän det blivit barmark. Vi arbetar så snabbt vi kan med att pröva de ansökningar som kommit in och vi prioriterar att hantera de ansökningar som kom in under vinterhalvåret först. Detta kan innebära att handläggningstiderna blir förlängda.

 

2018-03-01

Observera att de stora mängder snö som fallit kan innebära förlängda handläggningstider då det inte är möjligt att bedöma en avloppsanläggnings placering förrän det är bar mark.

Välj avloppslösning

Innan du ansöker om tillstånd för att anlägga ett avlopp måste du välja vilken avloppslösning du vill ha. Valet grundas på de lagar och regler som finns, fastighetens förutsättningar, vilken typ av toalettsystem du vill ha, och hur anläggningen kommer att användas och skötas i framtiden.

Det finns olika alternativ vid installation av små avlopp:

  • Om du väljer att ha en torrtoalett kan du leda bad-, disk- och tvättvatten (BDT) till en slamavskiljare med efterföljande infiltration eller markbädd.
  • Vill du ha vattentoalett kan du välja att leda allt avloppsvatten till ett minireningsverk med efterpolering. (Exempel på efterpolering är en fosforfälla, markbädd eller singelbädd.) Du kan också välja att leda allt avloppsvatten till en anläggning med slamavskiljare, tät markbädd och fosforfälla.
  • I de fall där avlopp från vattentoalett leds till sluten tank ska BDT-avloppet renas separat.

Avloppsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns mer information om avloppslösningar.

Små avlopp kräver tillstånd

Du måste ha tillstånd från kommunen för att påbörja en installation av små avlopp. Tycker du att det är krångligt att välja avloppslösning eller att fylla i ansökan kan du ta hjälp av en konsult.

Tillstånd till avloppsanläggningar med vattentoalett gäller i tio år därefter måste du ansöka om nytt tillstånd. Kommunen gör då en bedömning om anläggningen fortfarande fungerar som den ska eller om åtgärder krävs.

Ansök om små avlopp/minireningsverk via e-tjänst, kräver e-legitimationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blankett för ansökan om minireningsverk

Blankett för ansökan om små avlopp

Blankett för ansökan om förnyelse av tidsbegränsat tillstånd för små avlopp/reningsverk

Situationsplan

Till ansökan bifogar du en situationsplan. Situationsplanen ska bygga på  kartan för ansökan om små avlopp/strandskyddsdispens eller motsvarande. Kartan går att beställa från kommunen.

Läs mer om kartor och hur du beställer

Nedan följer exempel på situationsplaner för olika typer av reningsteknik. Klicka på raden för att se ritningen.

Ändring av befintlig avloppsanläggning

Vid ändring av befintlig avloppsanläggning ska en ansökan/anmälan om ändring inkomma till kommunen i god tid innan arbetena påbörjas. Till ansökan/anmälan av avloppsanläggning ska en förenklad nybyggnadskarta, eller motsvarande, bifogas.

Ändringen kan gälla till exempel byte av minireningsverk eller infiltrationsledningar, väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning vid om- eller tillbyggnad av bostadshuset.

Ska du byta ut din slutna tank eller slamavskiljare och behålla storleken och placering krävs endast en anmälan till kommunen innan arbetet påbörjas. Till denna anmälan krävs ingen situationsplan, om inte placeringen ändras.

Blankett för ansökan/anmälan om ändring av avloppsanläggning

Blankett för ansökan/anmälan om ändring av minireningsverk

Handläggningstid

Handläggningstiden för ett tillstånd är normalt cirka åtta till tio veckor från att ansökan är komplett. Under vår och sommar är arbetsbelastningen högre vilket kan medföra att handläggningstiden blir längre. Vintertid kan handläggningstiden bli längre då platsbesöket som sker för att bedöma en avloppsanläggnings placering inte är möjligt vid mycket snö.

Handläggarna som hanterar din ansökan jobbar så fort de kan och vi hoppas att ni har överseende med risk för en längre handläggningstid.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift enligt gällande taxa för handläggningen av din ansökan. Kontakta bygg- och miljöavdelningen vid frågor om avgiften. Läs mer om taxan.

 

Rådgivning om små avlopp

Du som har små avlopp och bor i Värmdö kan nu få kostnadsfri rådgivning och hjälp med frågor om ditt avlopp av fristående rådgivare.

Läs mer under Rådgivning - små avlopp.


Senast publicerad: 2018-09-18