Talande webbLyssna

Inventering skärgården 2019

Under 2018 påbörjade kommunen att utföra tillsyn av små avloppsanläggningar i nordvästra skärgården. Detta arbete kommer nu fortsätta under 2019 med målsättningen att alla skärgårdsfastigheter ska ha inventerats utan platsbesök innan år 2020.

Kommer vi till dig?

Är din fastighet en del av inventeringen i skärgården kommer du att få ett brev hemskickat under i år eller år 2020.

Inventering utan platsbesök

Tillsynen av avloppen på skärgårdsöarna kommer att ske i två etapper för att ge dig som fastighetsägare i skärgården god tid för att se över dina avloppsanläggningar.

Etapp 1

I den första etappen kommer vi att gå igenom våra arkiv och sammanställa uppgifter om vilka anläggningar och tillstånd som finns, hur slam- och latrinhantering sker samt granska kartmaterial för fastigheten. Utifrån detta underlag kommer vi ge dig som fastighetsägare en preliminär bedömning av ditt avlopp och eventuella torra toalettlösningar. På så sätt kommer du ges god tid och möjlighet att se över din avloppslösning och behov av eventuella åtgärder.

Du kommer att få hem ett informationsbrev och resultat från arkivinventeringen. I brevet skickar vi även med en checklista och skötselråd. Du kan själv kontrollera din avloppsanläggning och dess funktion med stöd av checklistan.

Etapp 2

Etapp två innebär att vi utför platsbesök och kontrollerar anläggningens funktion på plats. Funktionen på den avloppsanläggning du har idag kommer då att kontrolleras. Även om din anläggning, torrtoalettlösning och latrinkompost har tillstånd, kan det vara så att reningen av avloppsvattnet inte fungerar som den ska eller att hanteringen av latrin inte uppfyller kraven.

Platsbesök kommer att ske efter år 2020. Om din fastighet kommer att ingå i inventeringen kommer du att få ytterligare information när platsbesöket närmar sig och ges möjlighet att närvara vid besöket.

För de som väljer att gör en ny anläggning eller har en anläggning som inte är äldre än 5 år kommer vi inte att inventera på plats vid det tillfället.

Gemensamma avloppslösningar

I skärgården är det en utmaning att lösa vatten- och avloppsfrågan. I relativt tätbebyggda områden kan det vara ekonomiskt och praktiskt om fastighetsägare går samman och gör gemensamma lösningar. I samma veva som man gräver för avlopp kan man passa på att ordna gemensamt vatten, till exempel genom en avsaltningsanläggning. Kostnaden för vatten och avlopp kan bli mindre för varje fastighetsägare om arbetet sker vid ett och samma tillfälle och flera delar på notan.

Vilket område omfattas av tillsynen 2019?

Kartan nedan visar området som omfattas av årets arkivinventering. 


Karta över avloppsinventeringsområden i skärgården 2018

Klicka på bilden för att se den större.


Inventeringsavgift

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet finansieras i huvudsak av avgifter och inte av skatter. Avgiften bestäms enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

För nämndens tillsyn av avloppsanläggningar som sker utan platsbesök tas en avgift om 2400 kr ut, vilket motsvarar två timmars handläggningstid. All form av avlopps- och latrinhantering ingår i nämndens tillsynsansvar, vilket gör att även fastigheter med torrtoaletter och latrinkomposter ingår i inventeringen.

I avgiften för tillsynen ingår tid för för- och efterarbete. Det innebär att kommunen tar betalt för den tiden det tar att leta i arkiv, sammanställa information om fastigheter och lagfarna ägare, göra urval, bedömningar och utskick samt ta emot samtal och skriftlig information. Även anteckningar, beslut och skrivelser samt annat som kan ingå i tillsynsarbetet omfattas.

Rådgivning om små avlopp

Du kan få kostnadsfri rådgivning om ditt avlopp. Läs mer om rådgivningen.länk till annan webbplats

Frågor om inventeringen

På sidan Vanliga frågor om små avlopp kan du få svar på några vanliga frågor om inventeringen.

Vanliga frågor om små avlopplänk till annan webbplats

Senast publicerad: 2019-01-17