Till kommunens startsida
Till konsthallens startsida

Chamottehuset i Gustavsbergs gamla fabriksområde, som i dag bland annat inrymmer konstnärsateljéer.

AiR – Gustavsbergs Konsthall lanserar nytt residensprogram

Gustavsbergs Konsthall utvecklar sin verksamhet genom ett residensprogram – Artist-in-Residence – i form av en projektateljé i samverkan med ateljéföreningen G-studion.

Projektateljén ligger i Chamottehuset, en av Gustavsbergsfabrikens gamla byggnader. Ateljéprogrammet syftar till att skapa nätverk mellan konstnärer, utveckla nya samverkansformer och stärka Gustavsbergs Konsthall och Värmdö som en plats för skapande, konst och design. Det är också en målsättning att koppla ateljé-inbjudningarna till konsthallens utställningsprogram. Vår första gäst är Katja Pettersson, som kommer att verka i projektateljén från 1 juni, inför sin soloutställning ”Welcome back”, som öppnar i Gustavsbergs Konsthall 21 oktober 2017.

Katja Pettersson är verksam som oberoende designer, på egen hand och i grupp, som entreprenör inom rättvis design och som föreläsare och lektor på Konstfack samt är ledamot i Konstfacks och Stenebyskolans styrelser. Hon är en av grundarna till den internationellt erkända designgruppen Front, som hon lämnade 2009 för att starta 50/50, ett kollaborativt företag där formgivaren och producenten arbetar på lika villkor och delar kunskap och vinst. Katja Petterssons lekfulla, politiska praktik intresserar sig för klimatförändringar och de förutsättningar som vi lever under i dag. Hon använder ett brett spektrum av material och uttryck; rumsliga interventioner, installationer och objekt.

Inför utställningen på Gustavsbergs Konsthall genomförs också ett pedagogiskt program för Värmdö kommuns åk 7-elever. Tillsammans med barnen undersöks de frågor som Katja Pettersson tar upp i utställningen: Hur vi med hjälp av erfarenhet och empati kan arbeta med miljö- och klimatfrågor och gemensamt skapa en positiv förändring.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar