Till kommunens startsida
Till konsthallens startsida

Medusa, 2015. Marine Dominiczak, Frankrike.

Internationell smyckekonst
på väg till Gustavsberg

I februari börjar transporterna rulla från Belgien till Gustavsbergs Konsthall, lastade med samtida smyckekonst – utställningen Triennale européenne du bijou contemporain –  som öppnar här 17 februari. Läs mer i Klimt02länk till annan webbplats, nättidskrift för samtida smyckekonst,TL Magazine, och TL Magazine/blogglänk till annan webbplats.

Detta är den sjätte upplagan av Triennale européenne du bijou contemporain, en europeisk triennal för samtidga smyckekonst, som organiseras av WCC-BF (World Craft Council Belgique Francophone) med säte i det gamla fabriksområdet Anciens Abattoires i Mons i Belgien. Inbjudna att delta i årets upplaga, utöver värdlandet Belgien, är Frankrike och Sverige.

Utställningen öppnade i Mons den 28 oktober och pågår till den 4 februari 2018. Därefter kommer den till Sverige och Gustavsbergs Konsthall, och invigs 17 februari. Efter sommaren går utställningen vidare till Paris.

Curatorerna Françoise Vanderauwera, Brune Boyer och Sofia Björkman har gjort det belgiska, franska respektive svenska urvalet.

Sofia Björkman skriver om urvalet av svenska smyckekonstnärer:

"Inför den sjätte Europeiska triennalen för samtida smyckekonst i Mons, har jag tittat på vad som gjorts de tre senaste åren av konstnärer som har sin bas i Sverige, som kallar sig smyckekonstnärer, som arbetar inom disciplinen för smyckekonst och gör konst med smyckereferenser, eller på annat sätt säger sig använda smycken som visuellt uttryck. Vissa teman återkommer i mångas arbeten, vilket styrt urvalet, men arbeten ses från olika perspektiv; material och hantering blandas och leder därför till unika uttryck. Variation och snabba växlingar kan ses som typiskt för vår tid. Likaså konstnärernas mångsidiga tillvägagångssätt att etablera kontakter med en lika skiftande publik."

Utställningen pågår 17 februari – 13 maj 2018.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar