Talande webbLyssna

Felanmälan

Du kan felanmäla kommunala vägbelysningar, vägar, grönytor och vatten och avlopp genom Självservice. Längre ner på sidan hittar du länkar för felanmälan.

Belysning

Belysning längs kommunala vägar, i kommunala parker, på vissa skolgårdar och idrottsanläggningar sköts av kommunen.

Gator och cykelbanor

Kommunen äger bland annat Gamla Skärgårdsvägen, Skärgårdsvägen, Gustavsbergsvägen och Skeviksvägen. Övriga vägar inom kommunen ägs av Trafikverket eller vägföreningar. Ägaren till respektive väg
- väghållaren - ansvarar för vägen.

Park och grönytor

Parken i Gustavsbergs centrum är kommunens största park. Men det finns också gröna ytor med lek- eller idrottsredskap, till exempel Thun-Olle-parken, Björkåsparken, och Stavsnäs gärde.

Vatten och avlopp

Tekniska driftavdelningen sköter och underhåller alla kommunala VA-anläggningar.

Vid akuta händelser efter kontorstid och helger, ring SOS-alarm telefon 08-454 25 71.

Mer information om felanmälan av kommunalt vatten och avlopp

Kommunens verksamhetslokaler

Felanmälan för hyresgäster inom kommunens verksamhetslokaler görs till kundservice på telefon 08-570 474 00 eller med hjälp av denna e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. OBS! Det gäller inte Värmdöbostäders lokaler.

Det gäller drift, skötsel och felanmälan av kommunens verksamhetslokaler utom i skärgården (Svartsö, Möja, Runmarö, Nämdö och Sandhamn), felanmälan görs dock på samma sätt för alla.

Vid akuta fel efter kontorstid och helger ring SOS journummer
08-454 25 88.

Senast publicerad: 2017-04-27

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation