Tyck till
Talande webbLyssna

Ställ en fråga till våra politiker

Svaret får du vid kommunfullmäktiges möte
den 27 mars kl. 18-18.45.

Vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde kommer vi att ha en frågestund. Inför den är allmänheten välkomna att skicka in frågor om kommunens verksamheter till någon eller några av Värmdös politiker.

Riktlinjer för allmänhetens frågestund kan du läsa till höger under rubriken "Dokument". Tänk på att talartiden för att ställa din fråga är 2 minuter.

Skicka in din fråga till oss senast den 21 mars klockan 23:59. För att få frågan besvarad måste du själv delta vid sammanträdet i Värmdösalen, kommunhuset i Skogsbo, Gustavsberg. Du kan bara få en fråga besvarad.

Formuläret som du skickar in blir allmän handling och registreras i kommunens ärendehanteringssystem. Om frågan tas upp på fullmäktige kommer ditt namn och din fråga publiceras på webben tillsammans med övriga handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde. Alla kommunfullmäktiges sammanträden webbsänds och kan även ses i efterhand. Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen och uppgifter sparas även för arkivändamål enligt kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan.

Läs mer om dina rättigheter och hur vi hanterar dina personuppgifter

Skicka in din fråga* = Här skriver du in den frågan du vill ställa. Tänk på att det endast är 1 fråga per frågeställare.

* = Namn på den person som kommer ställa frågan på kommunfullmäktige.

* = Skriv in din e-postadress eller telefonnummer för att vi ska kunna kontakta dig vid eventuella frågor och för att bekräfta till dig att dina fråga kommer att tas upp på fullmäktige.

 

Du är även välkommen att skicka din fråga till oss per post:
Värmdö kommun, Allmänhetens frågestund på kommunfullmäktige, 134 81 Gustavsberg eller lämna in din fråga till vårt kontaktcenter.

Senast publicerad: 2018-07-03

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Dokument