Talande webbLyssna

EU-samarbete

Värmdö kommun har en positiv inställning till samverkan med andra aktörers EU-initiativ och förfrågningar om studiebesök från andra länder. Ansökningar om medel för internationell verksamhet från till exempel EU-strukturfonder uppmuntras i alla verksamheter. Barn och ungdomar ska också uppmuntras till att söka internationella kontakter.

Den strategiska övergripande inriktningen för framtida utbyten och samarbete bör bygga på någon eller några gemensamma nämnare för parterna:

• Tillväxtkommun nära storstadsregion

• Medborgardialog och demokrati som grundvärderingar

• En inriktning mot hållbar tillväxt och miljöinnovativa frågor

• Östersjösamarbete, båtliv och turism

• Företagande, social ekonomi, kultur, konst

• Familj, barn och ungdomsfrågor

• Funktionshindrade, lagstiftning

Senast publicerad: 2013-09-30

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument