Tyck till

Vart går dina skattepengar?

Nu lanserar Värmdö kommun en digital årsredovisning. Den digitala versionen kommer att ersätta den tidigare tryckta årsredovisningen och alla med tillgång till internet kan nu på ett enkelt sätt ta del av kommunens årsredovisning via hemsidan.

Budgeten är en plan för verksamheten och ekonomin under det kommande budgetåret. Efter varje verksamhetsår är kommunen skyldig att göra en årsredovisning. Där visas kommunens och de kommunala bolagens siffror i detalj – hur pengarna har använts, vilka investeringar som gjorts och hur man har lyckats följa budgeten och de mål man satte upp före verksamhetsåret. Varje politisk nämnd ska också redovisa hur man har använt sina pengar i en förvaltningsberättelse.

Digital årsredovisning 2015

Den digitala årsredovisningen ger möjlighet till att på ett enkelt sätt ta del av kommunens årsredovisning. Besökarna får snabbt en överblick och kan välja ut de delar som de vill veta mer om. Här hittar du vår digitala årsredovisning.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Om det finns behov av ett pappersexemplar så går det att ladda hem en pdf-version och skriva ut, se höger spalt.

Kommunalskatt 2015

Årets kommunalskatt på 32,01 kronor fördelar sig så här:

  • Kommunen 19,91
  • Landstinget 12,10

Senast publicerad: 2017-02-13

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation