Tyck till

Senaste nytt från kommunfullmäktige, 
26 april 2017

Dummybild

Här kan du läsa om några av de senaste beslut som fattats av Värmdös kommunfullmäktige.

Årsredovisningen 2016 för kommunen och koncernen godkänd

Årsredovisningen för 2016 är beslutad av kommunfullmäktige enligt förslag från kommunstyrelsen.

Kommunen har arbetet långsiktigt med sin ekonomi under många år och redovisar ett positivt resultat på 157 miljoner. Under 2016 sänktes skattesatsen och investeringsgraden ökade betydligt, totalt investerade kommunen för 380 miljoner under året.

Värmdö kommun växer ständigt och inför 2017 beräknas antalet medborgare att uppgå till drygt 43 000. Kommunen är delaktiga i flera infrastrukturella projekt i regionen, som östlig förbindelse och Nya Slussen, samt lokala projekt gällande bredband och trafiklösningar. Ett av Sveriges största miljöprojekt pågår i Värmdö genom den omfattande utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp, och inför kommande treårsperiod satsar kommunen drygt 570 miljoner på projektet.

Miljöbokslut för 2016 godkänd

I samband med årligt bokslut redovisar Värmdö kommun ett särskilt miljöbokslut där hållbarhetsfrågor är reglerat. Denna är nu beslutad av kommunfullmäktige enligt förslag från kommunstyrelsen. Men med komplettering av en Naturreservatsplan samt en lista över styrdokument på miljöområdet.

Redovisningen av kommunens miljöarbete för 2016 har utgångspunkt i sex lokala miljömål som antogs i kommunfullmäktige i juni 2016. Årets miljöbokslut visar bland annat att Värmdö de senaste åren har arbetat aktivt med att konkretisera sin vision om en hållbar utveckling. Bland annat genom utveckling av policys och planer som ger förutsättningar för att beakta natur och kulturvärden, klimatet och livsmiljöer i kommunen. Ett aktivt miljöarbete pågår inte minst i kommuns förskolor.

Senast publicerad: 2017-04-27

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation