Politiska sekreterare

Värmdö kommun har anställda politiska sekreterare som biträder de förtroendevalda i kommunen i det politiska arbetet. Det innebär bland annat att samordna partiets kommunikation och att utveckla den politiska verksamheten och de politiska idéerna.

Sekreterarna har sin anställning i kommunen, men med särskilda undantag som gör att anställningarna är knutna till politiska mandat och begränsade till mandatperioder.

Följande politiska sekreterare arbetar i Värmdö kommun:

 

Erik Glimvik (M) 94 %

Johanna Tegelstam (L) 40 %

Ulf Kjellson (KD) 29 %

Ina Ununger (C) 29 %

Linda Nygren (S) 82 %

Ove Karlsson (SD) 38 %

Hanna Thorell (MP) 21 %

Filip Joelsson (MP) 21 %

Liv Simonsson (V) 30 %


Senast publicerad: 2017-08-14

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information