Tyck till

Senaste nytt från kommunstyrelsen, 
28 nov 2017

Här kan du läsa om några av de senaste beslut som fattats av Värmdös kommunstyrelse.

Plan för vatten vid kris

Kommunen har antagit en nödvattenplan. Syftet är att vid en krissituation snabbt och effektivt kunna ge invånarna dricksvatten utan att människors hälsa och miljön ska påverkas.

I lagen om allmänna vattentjänster fastställs att ansvaret ligger på den enskilda kommunen att tillhandahålla dricksvatten till invånarna även i kristid. Det innebär också att säkerställa att människor som inte kan ta sig till tappstallen ändå får vatten.

Nödvattenplanen utgör också en strategi för distribution, vilket både sparar på transporter och optimerar distributionen av vatten. Planen kommer också att omfatta information om industriella verksamheter som kan behöva vatten i sin produktion för att undvika att miljöfarliga ämnen släpps ut.

Samverkan kring ensamkommande barn

Värmdö har anslutit sig till samverkansplan kring ensamkommande barn som försvinner i Stockholm län. Ensamkommande barn befinner sig i en utsatt situation när de kommer till Sverige. Barnen som avviker från myndigheternas mottagningsarbete hamnar utanför samhällets skyddsnät och har en mycket osäker tillvaro. Länsstyrelsens i Stockholms län har därför tagit initiativet till ett nätverk som arbetat fram gemensamma arbetssätt och rutiner för aktörer som arbetar med ensamkommande barn.

Genom att ansluta sig till samverkansplanen kommer Värmdö kommun att delta i det pågående arbetet. Arbetet ska vara förebyggande och tydliggöra de olika aktörernas roller och ansvar. I nätverket ingår bland annat Polisen, Rädda Barnen, Stockholms Stadsmission och flera kommuner.

Senast publicerad: 2017-12-18

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information