Tyck till
Talande webbLyssna

Värmdö kommuns förvaltningsorganisation

Förvaltningsorganisationen ansvarar för kommunens olika verksamheter, genomför uppdrag och ger stöd till de politiska nämnder och styrelser som de är kopplade till.

Fem sektorer

Värmdö kommuns förvaltningsorganisation indelas i fem sektorer: Tre av dem samlar kommunens utåtriktade kärnverksamheter:

  • Kultur- och utbildningssektorn
  • Omsorgs- och välfärdssektorn
  • Samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn

De här sektorerna erbjuder verksamheter och service i både egen kommunal regi och genom externa utförare. Utöver det tillkommer den myndighetsutövning som ryms inom respektive område, samt finansiering, uppföljning och kravställning av externa leverantörer.

Utöver de tre sektorer som ansvarar för kommunens kärnverksamhet finns två sektorer för strategiskt verksamhets- och ledningsstöd. Deras uppdrag är att understödja de övriga sektorernas verksamheter samt säkerställa en samordning inom hela kommunförvaltningen:

  • Sektorn för ekonomi- och uppföljning
  • Sektorn för administration, ledning och service

De här sektorerna tillhandahåller rutiner, kompetens och annat stöd så att kärnsektorerna kan fullfölja sitt verksamhetsansvar med god kvalitet och effektivitet.


Senast publicerad: 2016-02-10

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument