Talande webbLyssna

Kundval

Kundval syftar till att öka valfriheten för medborgaren samt till att underlätta fri konkurrens mellan kommunala, ideella och privata aktörer.

Kommunen har möjlighet att konkurrensutsätta vissa verksamheter genom att överlåta valet av utförare på kunderna. Inom följande verksamheter tillämpas kundval.

Daglig verksamhet 

Daglig verksamhet är till för personer med funktionsnedsättning som är i yrkesverksam ålder, men som saknar förvärvsarbete. Verksamheten är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Mer om daglig verksamhet

Familjerådgivning 

Familjerådgivningen är till för par och familjer som behöver bearbeta samlevnadsproblem och andra konflikter. Värmdö kommun har infört kundval inom familjerådgivning. Syftet är att stärka den enskildes möjligheter att välja mellan olika anordnare.

Mer om familjerådgivning

Förskola och skola 

Utbildningsenheten ansvarar för kundval, kvalitetsuppföljning och viss myndighetsutövning inom barnomsorg och utbildning i kommunen. Ansvarsområdet omfattar verksamhet från förskola till vuxenutbildning.

Mer om förskola och skola

Hemtjänst 

Efter ansökan och beslut om insatser för hemtjänst hos biståndsenheten för äldre eller socialtjänsten kan du själv välja fritt bland de hemtjänstutförare som kommunen har avtal med. 

Mer om hemtjänst

Senast publicerad: 2013-10-23

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation