Tyck till

Kommunens kvalitet i korthet

Här kan du jämföra Värmdö kommuns service med 240 av Sveriges övriga kommuner. Kommunens kvalitet i korthet är ett jämförelseprojekt som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sedan 2007.

Målet är att visa hur effektivt medborgarnas skattemedel används och vilken kvalitet kommunen levererar på sin service. Man kan jämföra resultaten med kommunens tidigare resultat inom samma område eller med de andra deltagande kommunerna.

Måtten är inriktade på ett medborgarperspektiv, alltså hur medborgarna och/eller brukarna upplever kommunens service och kvalitet i verksamheterna och vad det kostar. Kort sagt vad du får för dina skattekronor. Värmdö kommun har varit med i undersökningen sedan 2010.

Värmdö kommuns resultat 2015

Totalt omfattar rapporten cirka 40 mått inom följande fem områden. Resultat för respektive område finns under rubrikerna i vänsterspalten.

  • Värmdö kommuns tillgänglighet
  • Trygghetsaspekter i kommunen
  • Dina möjligheter till delaktighet och kommunens information
  • Kommunens effektivitet
  • Värmdö kommun som samhällsutvecklare

Diagrammet nedan ger en översiktlig bild av Värmdö kommuns resultat för respektive mått som ingår i de fem områdena. Mer information om respektive område hittar du via menyn till vänster. De mått som redovisas är de som Värmdö har ett resultat inom.

Diagram över Värmdös resultat för 2015

 

Så här läser du resultatet: Kommunernas resultat delas in i tre grupper. Hur Värmdö kommuns resultat är i jämförelse med övriga deltagande kommuner markeras med en färg:

Grönt: Bland de 25 % med bäst resultat

Gult:Bland de 50 % i mitten

Rött:Bland de 25 % med sämst resultat

 

Många av måtten från Kommuners kvalitet i korthet används som indikatorer för att mäta kommunens måluppfyllnad avseende effektmål. I nämndernas verksamhetsberättelser och delårsbokslut samt kommunens årsredovisningen finns mer information om vilka åtgärder som vidtagits kring flertalet av måtten och eventuella politiska prioriteringar.


Senast publicerad: 2017-03-17

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation