Kommunens tillgänglighet

Tillgängligheten handlar om hur lätt eller svårt det är att komma i kontakt med kommunen och hur långa väntetider som kommunen har inom olika verksamheter. Kort sagt, hur snabbt kan du få hjälp?

Inom området tillgänglighet används mått som visar hur enkelt det är att få svar på frågor via telefon och e-post, öppettider på bibliotek, återvinningscentraler och simhallar samt hur lång väntetid det är för att få plats på särskilt boende eller förskola.

99 procent av Värmdös medborgare får ett gott bemötande när de ringer till kommunen. Däremot behöver svaren komma snabbare och när det gäller e-post behöver svarskvaliteten även öka. Väntetiden för att få en plats på särskilt boende har nästan halverats i jämförelse med 2014, från 48 till 26 dagar.

Resultaten med kommentarer för alla mått inom tillgänglighet finner du i denna sammanställning.

Senast publicerad: 2016-06-23

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation