Tyck till
Talande webbLyssna

Senaste nytt från kommunfullmäktige, 
23 januari 2019

Dummybild

Här kan du läsa om några av de senaste beslut som fattats av Värmdös kommunfullmäktige.

Trygghetsboendet på Djurö

Det trygghetsboende som byggs på Djurö beräknas stå färdigt sommaren 2019. Värmdö kommun kommer initialt fortsätta äga fastigheten. Nu kommer fokus ligga på driftsättningen. Hyror kommer att fastställas, marknadsföring kommer att påbörjas och kösystem kommer att upprättas.

Nödvattenplan

För att snabbt och effektivt kunna ge invånare dricksvatten vid en krissituation där Värmdö är utan vatten eller har otjänligt vatten har nu kommunfullmäktige antagit en nödvattenplan med en förutbestämd strategi.

Ett beslut om att ta fram underlag för strategi gällande nödvattenförsörjning togs i Kommunfullmäktige i januari 2018. I detta ingick att ta fram ett förslag på strategi, prioriteringsförslag, beslutsunderlag, distribution- och logistikplan, kommunikationsplan, tidplan, kostnadsuppgifter och kartläggning av dricksvattenanvändare.

En kartläggning av kommunens verksamheter, invånare och dricksvattenbehov är genomförd, och en prioriteringsordning utifrån målgrupp och verksamhet har utarbetats och beslutats. Olika scenarion gällande typ av förorening och dricksvattenkris som kan tänkas uppkomma har ställts upp för att kunna styra vilka resurser som krävs.

Senast publicerad: 2019-02-04

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information