Tyck till

Senaste nytt från kommunfullmäktige, 
29 mars 2017

Dummybild

Här kan du läsa om några av de senaste beslut som fattats av Värmdös kommunfullmäktige.

​Se webbsändningen från sammanträdet >>

Allmänhetens frågestund

Under allmänhetens frågestund togs sex frågor upp och ett förslag om demensboende i form av en demens-by kom fram. Gruppboende inom kommunen för personer med funktionsnedsättning efterlystes precis som mera statistik och uppföljning av de insatser som kommunen gör för gruppen. En fråga ställdes om en central fotnot om föräldra-ansvar som tillkommit i det förslag till nya riktlinjerna för LSS-bedömningar som vård och omsorgsnämnden arbetat fram tillsammans med Funktionshindersrådet.

Värmdös ungdomsråd undrade hur politikerna ser på den problematiska arbetsmiljön för elever och lärare i kommunens skolor och efterlyste gemensamma riktlinjer för en tryggare och effektivare lärmiljö.

Det reddes även ut att det finns möjlighet till stöd för barnvakt/omsorg om man som ensamstående förälder vill engagera sig politiskt och kunna delta i nämndmöten och kommunfullmäktige.

Nytt datum för avtalsstart angående drift av Gustavsbergs porslinsmuseum

Under kommunfullmäktige den 22 februari beslutades att driften av Gustavsbergs porslinsmuseum övergår till Nationalmuseum. Förhandlingar och diskussioner mellan kommunen och Nationalmuseum har tagit längre tid än väntat och därför beslutades en senareläggning av avtals-start till 1 maj 2017 istället för som tidigare 1 april.

Beslut om detaljplaner

Följande detaljplaner antogs:

  • Brunn 1:507
  • Torsby 1:342
  • 1:268 m.fl. Gustavsberg, Stallet

Senast publicerad: 2017-04-06

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation