Talande webbLyssna

Platsvarumärket, ”Stockholms stoltaste skärgård”, togs fram år 2010 i samarbete mellan det lokala näringslivet, föreningslivet, medborgare och kommunen.

Drygt 200 personer deltog i arbetet, som syftade till att skapa stolthet, samsyn och en gemensam identitet för Värmdös aktörer. Varumärket förvaltas nu av Värmdö näringslivsråd.

I Värmdö finns många starka destinationer, attraktioner, tillgångar och individer som bidrar till att skapa en positiv bild och som stärker Värmdös renommé. Platsvarumärket lyfter fram de värden och drivkrafter som gör platsen attraktiv och som särskiljer Värmdö från liknande platser i Stockholmsområdet.

Logotypen för platsen Värmdö är framtagen för att kunna användas av alla aktörer som vill marknadsföra sig som en del av Värmdö och bidra till att stärka Värmdös varumärke.

I högerspalten hittar du varumärkets egen sida med grafisk manual som reglerar hur logotypen får användas. Har du frågor om symbolen kan du kontakta näringslivskontoret i Värmdö kommun.

Senast publicerad: 2016-04-08

Kontakt

foretag@varmdo.se


Sofia Brorsson
Näringslivschef

Merith Fröberg
Näringslivsstrateg

Kristin Jörnsved
Näringslivsutvecklare


Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se


Mer kontaktinformation