Miljöbelöning

Gröna såpbubblor

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden delar årligen ut en miljöbelöning för att stimulera engagemang i miljöfrågor i Värmdö kommun. Priset är på sammanlagt 10 000 kronor, som går till enskild person eller grupp. 2016 års miljöbelöning gick till Wermdö Skeppslags Biodlareförening.

För att stimulera engagemang i miljöfrågor i Värmdö kommun delar Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden årligen ut en miljöbelöning. Belöningen delas ut för kreativa och nyskapande miljöinsatser som redan är utförda. Priset är på sammanlagt 10 000 kronor och går till enskild person eller grupp. Flera pristagare kan utses, varvid belöningen delas lika.

Hur nominerar jag?

Förslag till pristagare kan lämnas av vem som helst senast den 31 mars varje år. Nomineringen kan göras via mejl eller brev och innehålla uppgifter om vem som nomineras och en motivering till varför. Skriv även kontaktuppgifter till den nominerade samt kontaktuppgifter till den som skickar in nomineringen.

Belöningen delas ut på nationaldagen den 6 juni.

Adresser för nominering

Värmdö kommun
Bygg- och miljöavdelningen
134 81 Gustavsberg

E-post: varmdo.kommun@varmdo.se

Miljöbelöning 2016

Miljöbelöningen för 2016 gick till Wermdö Skeppslags biodlareförening. Det är en ideell förening med syfte att sprida kännedom om biodling och främja biodlarnas intressen i Nacka och Värmdö.

Nämndens motivering lyder:

"Honungsbin har central betydelse för all odling som kräver pollinering då det bidrar till ökade skördar och växter som i sin tur är näring till många djur. Utan bin skulle våra skogar mista sina blåbär och åkrarna sina skördar.

Nämnden har lagt särskild vikt på det långsiktiga arbete lokalt med spridning av kunskap och utbildning som Wermdö Skeppslags biodlareförening bidrar med och mervärdet det ger vår fina kommun."

Läs mer om Wermdö Skeppslags biodlareförening.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast publicerad: 2017-02-01

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation