Talande webbLyssna

Utmärkelse social insats

Utmärkelsen syftar till att uppmärksamma goda insatser eller förebilder i samhället inom det sociala området och tilldelas en person eller ideell förening/organisation som är bosatt eller verksam i Värmdö kommun.

Flera personer/föreningar kan utses och prissumman på 20 000 kr fördelas i det fallet lika mellan mottagarna.

Kriterier för utmärkelsen

Utmärkelsen kan tilldelas följande:

  • En eller flera personer och/eller ideella föreningar/organisationer som är bosatta eller verksamma i Värmdö kommun. I det fall flera mottagare utses fördelas prissumman mellan mottagarna.
  • En ideell förening/organisation som bedriver aktivt arbete för kommunens invånare inom det sociala området.
  • En person som gjort förtjänstfulla insatser inom en ideell förening/organisation som bedriver arbete för kommunens invånare inom det sociala området.
  • En person som på annat sätt än inom ramen för förening/organisation bedriver frivilliga sociala insatser som bidrar med olika former av stöd och hjälp för kommunens invånare.

Inkomna ansökningar/nomineringar kommer att bedömas utefter följande kriterier:

  • Insatsen har haft eller bedöms få betydelse för kommunens invånare inom det sociala området.
  • Personen eller föreningen/organisationen har ett engagemang och är en god förebild inom det sociala området.
  • Personen eller föreningen/organisationen bidrar till inspiration och utveckling av insatser inom det sociala området.

Ansökningar/nomineringar som inte är motiverade kommer inte att tas med i urvalet. Socialnämnden utser stipendiat/stipendiater och kan även besluta att inte dela ut stipendiet. Socialnämndens beslut går inte att överklaga.

Nomineringen pågår till 29 mars

Nominering för 2019 pågår till 29 mars och pris kommer att delas ut vid nationaldagsfirandet 6 juni i Gustavsbergs hamn. Nominera i formuläret nedan.
Senast publicerad: 2019-02-05

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation