Tyck till

Stöd till arbete för dig som har försörjningsstöd

Om du är arbetslös ska du anmäla dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. För att du ska få ekonomisk ersättning är det ett krav att du är inskriven hos Arbetsförmedlingen och aktivt söker arbete. Det gäller oavsett om du får pengar från a-kassan, Försäkringskassan och/eller försörjningsstöd från kommunen.

Arbetsmarknadsgruppen inom Värmdö kommun hjälper dig som är arbetssökande och har försörjningsstöd att hitta vägar till utbildning eller arbete.

Träffa Arbetsmarknadsgruppen

Om du söker försörjningsstöd för att du är arbetslös kommer du att erbjudas kontakt med Arbetsmarknadsgruppen. Hos Arbetsmarknadsgruppen får du träffa en studie- och yrkesvägledare och någon av våra arbetsmarknadskonsulenter. Tillsammans gör ni en kartläggning av dina arbetslivserfarenheter, din utbildning och vad du skulle vilja arbeta med. 

Syftet med kartläggningen är att skapa en bild av din situation nu, vart du skulle vilja nå och vilket stöd du behöver för att nå dit. Efter kartläggningen arbetar du tillsammans med arbetsmarknadskonsulenten för att påbörja studier, arbete eller för att på annat sätt närma dig arbetsmarknaden och komma till egen försörjning.

Insatser för arbete

Hos Arbetsmarknadsgruppen kan du som är arbetslös och får försörjningsstöd få hjälp med ditt jobbsökande och motivation att planera ditt fortsatta arbetsliv. Vi kan bland annat hjälpa dig med:

  • Kartläggning av dina kompetenser
  • Lära dig söka arbete på ett aktivt och effektivt sätt
  • Individuellt anpassat jobbsökeri med coachning
  • Motiverande samtal
  • Utformning av och personlig profilering av dina ansökningshandlingar
  • Förberedelser inför anställningsintervju
  • Information om arbetsmarknaden
  • Hjälp att hitta praktikplats
  • Studie- och yrkesvägledning
  • Uppföljning av dina framsteg i förhållande till dina uppsatta mål
 

Senast publicerad: 2017-02-20

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation

Mer information