Dialog och samverkan

Värmdö kommun värnar om sitt näringsliv, och arbetar för att företagare ska ha goda förutsättningar att etablera sig och bedriva verksamhet i kommunen.

Dialogmöten

En levande dialog mellan kommunen och näringslivet är en förutsättning för Värmdös fortsatta utveckling. Kommunen anordnar, ibland i samverkan med representanter för näringslivet eller andra parter, regelbundna möten för företagarna i kommunen.

Mer information om våra olika dialogmöten hittar du i menyn till vänster.

Nätverk för företagare

Värmdö kommun samverkar med flera olika företagsnätverk och föreningar för att stärka och stödja näringslivsutveckling och tillväxt för dig som företagare.

Mer information om nätverk för företagare

Drop-in med Näringslivsenheten

Varje måndag mellan klockan 14:00–16:00 har näringslivsenheten drop-in för dig som är företagare i Värmdö. Då kan du möta näringslivsenheten som jobbar med kommunens företagarfrågor. Ingen föranmälan krävs.

Senast publicerad: 2017-05-08

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se


Mer kontaktinformation